تصمیم گیری اصولی
100%
تخفیف
15
99000 – رایگان!
مدیریت افکار منفی
20%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان99,000 تومان79,000
4
تومان99,000 تومان79,000
دوره افزایش عزت نفس در 9 گام
100%
تخفیف
65
99000 – رایگان!
اراده
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان78,000 تومان39,000
2
تومان78,000 تومان39,000
62%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان258,000 تومان99,000
4
تومان258,000 تومان99,000
انگیزه
100%
تخفیف
11
99000 – رایگان!
مدیریت استرس و ادراک
56%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان88,000 تومان39,000
6
تومان88,000 تومان39,000
بدون امتیاز 0 رای
تومان25,000
1
تومان25,000
56%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان88,000 تومان39,000
15
تومان88,000 تومان39,000
49%
تخفیف
19
تومان77,000 تومان39,000