محصول انضباط شخصی
60%
تخفیف
0
تومان149,000 تومان59,000
ارتباط موثر
61%
تخفیف
0
تومان99,000 تومان39,000
تصمیم گیری اصولی
100%
تخفیف
22
99000 – رایگان!
مدیریت افکار منفی
47%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان149,000 تومان79,000
8
تومان149,000 تومان79,000
دوره افزایش عزت نفس در 9 گام
100%
تخفیف
82
99000 – رایگان!
اراده
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان78,000 تومان39,000
2
تومان78,000 تومان39,000
62%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان258,000 تومان99,000
5
تومان258,000 تومان99,000
انگیزه
100%
تخفیف
15
99000 – رایگان!
مدیریت استرس و ادراک
56%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان88,000 تومان39,000
6
تومان88,000 تومان39,000
66%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان25,000 تومان8,500
2
تومان25,000 تومان8,500
56%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
تومان88,000 تومان39,000
16
تومان88,000 تومان39,000
49%
تخفیف
20
تومان77,000 تومان39,000