مدیریت استرس
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99000–رایگان!
99000–رایگان!
محصول رایگان سخنرانی و فن بیان
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99000–رایگان!
99000–رایگان!
محصول افزایش عزت نفس و خود باوری
70%
تخفیف
تومان59,000
دوره فن بیان و سخنرانی
64%
تخفیف
تومان320,000
محصول تصویری از خودشناسی تا خودسازی
51%
تخفیف
تومان49,000
34%
تخفیف
تومان99,000
ارتباط موثر
61%
تخفیف
تومان39,000
تصمیم گیری اصولی
100%
تخفیف
99000–رایگان!
مدیریت افکار منفی
34%
تخفیف
5.00 2 رای
تومان99,000
تومان99,000
دوره افزایش عزت نفس در 9 گام
100%
تخفیف